Organizacja procesu transportowo-spedycyjnego

Koordynując łańcuch dostaw, należy mieć na uwadze, że prawdziwe wyzwanie stanowić będzie organizacja transportu. Uwzględnić należy, że każdy proces transportowy przebiega inaczej i powinien być rozpatrywany indywidualnie. Czynniki wpływające na przebieg takiego procesu to między innymi rodzaj transportowanego ładunku, warunki przewozu, jakie należy zapewnić, a także rodzaj i ilość środków transportu oraz zaangażowanych podmiotów.

Przebieg procesu organizacji transportu

Podejmując się zlecenia przewozowego, spedycja krajowa rozpoczyna proces organizacji transportu od zarejestrowania zlecenia i nadania mu numeru identyfikacyjnego. Etap przyjęcia zlecenia często poprzedzony jest planowaniem kosztów potrzebnych do jego realizacji.

W oparciu o wytyczne klienta i charakteru wykonywanej usługi dobierany jest odpowiedni środek transportu spełniający wszystkie wymagania. Następuje wówczas proces awizowania przewoźnika, czyli przypisania i potwierdzenia danych kierowcy i pojazdu do konkretnego zlecenia, tym samym przekazanie tych danych do podmiotów zajmujących się załadunkiem i rozładunkiem.

Dalszymi krokami w organizacji transportu drogowego towarów jest rozplanowanie czasu pracy kierowcy w oparciu godziny kluczowych akcji procesu transportowego, a także wyznaczenie optymalnej trasy przejazdu.

Gdy ładunek dociera na miejsce docelowe, kwestią organizacyjną pozostaje jeszcze dopilnowanie prawidłowego obiegu dokumentów potwierdzających bezproblemowy przebieg transportu. Ostatnią czynnością w całym procesie organizacji transportu jest kwestia zaksięgowania i wysłania odpowiednich rozliczeń zarówno ze strony klienta jak i przewoźnika.