Audyt logistyczny – jaki zakres obejmuje?

Logistyka jest obecna w każdej sferze naszej działalności. Nie jest to obszar zarezerwowany tylko dla firm transportowych, ponieważ – jak się okazuje – logistyka to nie tylko transport. Procesy logistyczne obejmują szerszy zakres.

Obejmują między innymi transport fizyczny między punktami różnej kategorii (producent, centrum dystrybucyjne, magazyn, wewnętrzne działy w przedsiębiorstwie, magazyn przewoźnika, klient końcowy), przepływ dokumentów oraz informacji między określonymi punktami. Logistyka to także dostarczanie odpowiednich materiałów, narzędzi i danych do realizacji procesów głównych w przedsiębiorstwie.

Czym zajmuje się logistyka?

Aby to procesy główne w firmie przebiegały jak należy, potrzebne są odpowiednie materiały oraz dane. Informacje oraz dobra materialne muszą być dostarczane w odpowiednich ilościach, w odpowiednie miejsce, w odpowiednim czasie, jakości oraz po odpowiednim koszcie.

Bez tego, procesy mogą przebiegać w niezadowalającej jakości lub mogą wcale się nie rozpocząć. Aby procesy przebiegały we właściwy sposób, muszą zostać opracowane strategie logistyczne, czyli szczegółowe plany jak procesy logistyczne mają przebiegać. Jednak sama strategia i jej założenia to jedno, a praktyczna jej realizacja to osobna kwestia. Jak sprawdzić czy opracowana strategia praktycznie spełnia i właściwie realizuje określone i sprecyzowane założenia?

Audyt logistyczny – co to w ogóle znaczy?

Weryfikacja oraz ocena realizowanych procesów logistycznych, to zadanie odpowiednich organizacji. Niezależnie czy są to procesy tylko wewnątrz czy na zewnątrz firmy, procesy logistyczne podlegają takiej samej ocenie. Audyt logistyczny to sprawdzenie jakości, wydajności, zastosowanych technologii, zdiagnozowanie obecnych wąskich gardeł oraz czynników stwarzających zagrożenie.

Coraz częściej są to zewnętrzne podmioty. Rzetelny i prawidłowo przeprowadzony audyt logistyczny musi zostać zrealizowany w oparciu o następujące warunki:

-audytor jest niezależny i obiektywny – osoba przeprowadzająca audyt nie ma powiązania z osobami trzecimi, które mogą chcieć wykorzystać dane z audytu oraz stwierdzany jest faktyczny stan zastany na miejscu audytu,
-audytu w firmie nie może przeprowadzać jej pracownik,
-raport końcowy powinien zostać przeprowadzony przez co najmniej jednego audytora zewnętrznego,
-wszelkie dane handlowe muszą pozostać tajne.