Nowoczesna logistyka magazynowa

Rozwój nowych technologii oraz jej dostępność wpływają na usprawnienie przebiegu procesów zachodzących w łańcuchu dostaw. Szczególny wpływ widoczny jest w unowocześnianiu obsługi logistycznej gdzie, w coraz większej liczbie czynności ludzki pracownik zastępowany jest przez urządzenia i systemy technologiczne. Dotyczy to każdego etapu magazynowania, od momentu przyjęcia towaru do jego wysyłki.

Powszechna automatyzacja procesów logistycznych

W nowoczesnym magazynie poszczególne etapy logistyki magazynowej coraz częściej wykonywane są przez maszyny. Dotyczy to zarówno transportu wewnętrznego ładunków, ich składowania i kompletacji, a także ich wydawania. W momencie przyjęcia na magazyn ładunek otrzymuje kod identyfikujący go w przestrzeni magazynowej, do którego przypisany jest rodzaj towaru, jego ilość oraz dodatkowe informacje.

Dzięki temu możliwe jest zarządzanie konkretnym ładunkiem, wykorzystując do tego celu zaawansowane systemy komputerowe. W oparciu o ich pracę ładunek może być przypisany do konkretnego miejsca magazynowego i przeniesiony tam do składowania przez zautomatyzowane urządzenia transportujące.

Przechowywane w systemie dane dotyczące lokalizacji konkretnego ładunku wspomagają obsługę logistyczną również w momencie kompletacji i wydania towaru. Dzięki przypisanym informacjom o rodzaju i ilości towaru możliwe jest automatyczne przygotowanie do wysyłki ładunku przez odpowiednie urządzenia.

Na podstawie konkretnego zlecenia, towar zostanie pobrany z miejsca magazynowania, zapakowany, nadane zostaną mu stosowne etykiety i ostatecznie zostanie przetransportowany do miejsca załadunku na odpowiedni środek transportu.