Budownictwo zrównoważone dla ekologii

Budownictwo zrównoważone różni się od tradycyjnego zasadą negatywnego oddziaływania na środowisko. Zasada ta musi być obecna na każdym etapie tworzenia obiektu, począwszy od projektu, poprzez proces budowy aż po eksploatację obiektu. Budynki konstruowane zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju muszą charakteryzować: dbałość o środowisko naturalne, oszczędna gospodarka surowcami, ograniczenie zużycia wody oraz energii przy zachowaniu pełnego komfortu eksploatacji. 

Materiały budowlane w budownictwie zrównoważonym

Budownictwo zrównoważone z oferty preferuje materiały budowlane pozyskiwane ze środowiska roślinnego oraz materiały z odzysku, do powtórnego użycia. Będą to:

 • materiały oraz tworzywa odnawialne, takie które można wielokrotnie używać 
 • bambus, słoma, tarcica drzewna
 • materiały będące odpadami przemysłowymi, ale obojętnymi dla środowiska
 • kamień, cegła, metale z odzysku

Woda i energia budownictwa zrównoważonego

Jedną z najważniejszych kwestii budownictwa zrównoważonego jest redukcja zużycia energii oraz ograniczenie wytwarzanych przez budynek zanieczyszczeń. Wprowadzenie rozwiązań ekologicznych pozwala na zaoszczędzenie nawet do 80% energii.

Aby uzyskać jak największą energooszczędność warto zainwestować w:

 • okna o wysokiej efektywności termicznej
 • przestrzeganie norm dla parametrów izolacyjności obiektu
 • montaż solarów słonecznych, pomocnych w ogrzewaniu wody użytkowej
 • montaż fotowoltaiki do pozyskiwania energii słonecznej
 • wykorzystanie ciepła wód gruntowych do ogrzewania obiektu
 • montaż systemu rekuperacji do optymalnej wentylacji i ogrzania obiektu
 • własna oczyszczalnia ścieków
 • zbieranie deszczówki

Budownictwo zrównoważone, ekologiczne to aktualnie jedna z najważniejszych gałęzi przemysłu, mająca kluczowe znaczenie w minimalizacji emisji gazów cieplarnianych i ograniczania negatywnego wpływu na klimat.