Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie

Ryzyko to nieodłączny element każdej działalności gospodarczej i zawsze wiąże się z podejmowaniem decyzji biznesowych. Ważne jest, by organizacje miały świadomość ryzyka jakie jest związane z konkretnymi decyzjami. Z taką świadomością w parze iść powinno podejmowanie takich kroków, by to ryzyko zminimalizować. Dzięki temu podejmowane decyzje będą mieć dla przedsiębiorstwa zakładane i pozytywne efekty.

Zarządzanie ryzykiem w firmie

Nadrzędnym celem takiego zarządzania jest ograniczenie strat i zwiększenie przychodów lub marży przedsiębiorstwa. Kluczem do sukcesu jest zaś systematyczność podejście. Aby takie działania były właściwe i optymalne, ważne jest wdrożenie w przedsiębiorstwie kompleksowego procesu zarządzania ryzykiem. Oznacza to wprowadzenie całościowego rozwiązania, które będzie się opierać na systematycznym podejściu do: identyfikacji, kategoryzacji, monitorowania oraz proaktywnej optymalizacji wszystkich możliwych grup ryzyka. Szacunkowe określenie prawdopodobieństwa wystąpienia i skutków zdarzenia, umożliwia podjęcie właściwych działań, by ryzyko minimalizować.

Efektywne zarządzanie ryzykiem

Takie działania będą czynnikiem, który nie tylko zadecyduje o powodzeniu realizacji strategii przedsiębiorstwa, ale też pozwali na osiągnięcie przewagi konkurencyjnej. Ważne jest więc, by wszystko było oparte na procesie identyfikacji i oceny ryzyka oraz reakcji na to ryzyko. Celem jest zaś to, by przewidywane ryzyko nie wpływało negatywnie na zdolność organizacji do maksymalizacji wartości dla akcjonariuszy Efektywne zarządzanie ryzykiem to specjalnie opracowana koncepcja, która pozwala firmom na połączenie strategii zarządzania ryzykiem z całościową strategią biznesową przedsiębiorstwa. W efekcie pozwala więc na wkomponowanie działań związanych z ryzykiem w już istniejące procesy zarządzania organizacją. Do działań w tym zakresie należą: opracowanie i wdrażanie polityki zarządzania ryzykiem i struktur zarządzania kwestiami ubezpieczeniowymi, a także kompleksowa identyfikacja i ocena ryzyka, a co za tym idzie opracowanie planów działań, które doprowadzą do minimalizacji ryzyka.