Powody, dla których FinTech stał się popularny

Jak każda innowacja rynkowa, Fintech przeżywa właśnie rozkwit, zdobywając coraz większą rzeszę użytkowników i klientów. Technologie finansowe, bo o nich mowa, to cała grupa udogodnień dostępnych wyłącznie poprzez sieć Internet. Fintech możemy rozdzielić na różne kategorie i sekcje wedle zapotrzebowania klienta: Insurtech, czyli innowacyjne rozwiązania w branży ubezpieczeniowej (np. Auto Casco na dni wykupywane poprzez aplikację); Wealthtech, czyli możliwość zarządzania aktywami wraz z wyceną instrumentów (np. coraz częściej reklamowana platforma inwestycyjna eToro) czy chociażby Paytech, czyli sposób wykonywania przelewów przez internet (np. BLIK, oferowana już przez większość banków).

Za sukcesem gałęzi technologii finansowej stoi przede wszystkim postęp cybernetyczny. Najważniejszą rolę odgrywa tu przede wszystkim coraz powszechniejszy dostęp do Internetu (w 2012 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjęła rezolucję, wedle której dostęp do Internetu jest jednym z praw człowieka zawierającym się w prawie do edukacji oraz w prawie do informacji). Kolejną istotną kwestią jest rozwój aplikacji mobilnych oraz narzędzi biurowych dostępnych na smartfony i tablety. Szybkie tempo zmian i rosnące oczekiwania klientów – zarówno tych zamawiających oprogramowanie, jak i finalnych odbiorców – sprawiają, że technologie finansowe cieszą się niesłabnącą popularnością.

„Potrzeba rozwoju mechanizmów ochrony konsumenta oraz zmiany przepisów regulujących rynek finansowy wymusza na instytucjach finansowych zwiększenia nakładów kapitałowych w sektor technologii finansowej. Mamy zatem do czynienia z dwoma łączącymi się interesami: koniecznością tworzenia coraz to lepszych i sprawniejszych zabezpieczeń z jednoczesnym cięciem kosztów i obniżania wydatków. Wskutek tego banki niejako zmuszane są do otwierania się na pomysły, których dostarczają im podmioty z branży fintech.” – czytamy w koncepcji prezentowanej przez firmę PwC. Zmiany te najsilniej widać w czterech rejonach: Londynie, Singapurze, Nowym Jorku oraz Dolinie Krzemowej. To tam najczęściej tworzone są aplikacje oraz systemy zabezpieczeń, a znakomita większość z nich powstaje na specjalne zamówienia światowych potęg z sektora finansowego. Najszybciej po rozwiązania technologii finansowych zaczęły sięgać takie podmioty jak HSBC, Citi, UBS, Aviva oraz Allianz.