Papier kancelaryjny w biurze i w szkole

arkusz kancelaryjny

Wszechobecne komputery w znacznym stopniu wyparły ręczne sporządzanie dokumentacji w biurach i urzędach. Jednak są sytuacje, gdy użycie kartek papieru staje się niezbędne. Do tego celu służy papier kancelaryjny, zwany czasem podaniowym.

Jak wygląda papier kancelaryjny?

Są to luźne kartki liniowane lub w kratkę. Najczęściej wykorzystywany jest arkusz kancelaryjny w formacie A3, który jest dwukrotnie większy niż papier do drukarki. W razie potrzeby składa się go na pół, aby uzyskać standardowy rozmiar do umieszczenia w skoroszycie lub kartonowej teczce.

Wykorzystanie arkusza kancelaryjnego przy obsłudze petentów

W każdym urzędzie papier kancelaryjny powinien być zawsze pod ręką. Przychodząca tam osoba, często musi zgłaszany ustnie problem wyrazić na piśmie i opatrzyć go własnym podpisem, aby wniosek miał moc prawną. Udostępnienie mu przez urzędnika kartki papieru kancelaryjnego znacznie przyspiesza procedury, bo pismo może być sporządzone od razu na miejscu. Liniowana lub kratkowana powierzchnia kartki umożliwia osiągnięcie estetycznego wyglądu składanego podania.

Arkusze kancelaryjne w procesie edukacji

Nauczanie języka polskiego ma na celu kształcenie poprawnego wyrażania treści w mowie i piśmie. Dlatego do oceny z tego przedmiotu zalicza się wypowiedzi ustne i różnego rodzaju prace pisemne. Nauczyciele zadają dzieciom do domu prace, które mają mieć taką formę jak:

  • wypracowanie,
  • rozprawka,
  • esej,
  • charakterystyka postaci literackiej,
  • recenzja z wystawy albo sztuki teatralnej.

W takich pracach liczy się nie tylko treść, ale także poprawność ortograficzna. Przeważnie nie jest dopuszczalne wykonywanie zadań domowych z języka polskiego (lub obcego) na komputerze, w którym programy edycyjne automatycznie poprawiają błędy w pisowni. Uczeń musi napisać pracę samodzielnie – najlepiej na papierze kancelaryjnym.
W szkole podczas klasówki, każdy uczeń otrzymuje arkusz papieru kancelaryjnego; w linie – przy przedmiotach humanistycznych, albo w kratkę – do matematyki, fizyki, chemii.