Jak zadbać o cyberbezpieczeństwo w firmie?

Wraz z rozwojem regulacji w zakresie cyberbezpieczeństwa na poziomie unijnym wielu przedsiębiorców staje przed wyzwaniem wdrożenia mechanizmów, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzania danych w sieci. Jest kilka sposobów na to, żeby firmy zabezpieczyły się na wypadek ewentualnych ataków w cyberprzestrzeni.

Długofalowa strategia i plany działań w sytuacjach kryzysowych

Jedną z najskuteczniejszych metod zapewnienia bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni jest przyjęcie długofalowej strategii w tym zakresie. Taka strategia powinna być na bieżąco aktualizowana, w oparciu o informacje dotyczące cyberataków doświadczanych przez podmioty z tej samej branży. Posiadanie często aktualizowanej strategii jest przejawem świadomości zagrożeń, a to jest pierwszy i najważniejszy krok do tego, żeby nie bagatelizować problemu. Ważne jest, żeby pamiętać, że bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni nie da się zapewnić poprzez jednorazowe działanie. Cały czas pojawiają się bowiem nowe ryzyka i metody cyberataków, na wypadek których należy mieć opracowaną strategię działania.

Drugi ważny element zapewniający cyberbezpieczeństwo to opracowanie planów działań na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowych. Należy uwzględnić w tych planach nawet najbardziej fatalne i mało prawdopodobne scenariusze, takie jak utrata wszystkich posiadanych danych. Warto mieć możliwość odtworzenia najważniejszej infrastruktury sieciowej w przypadku wystąpienia ataku. 

Profilaktyka zapewniająca cyberbezpieczeństwo 

Kolejna bardzo ważna kwestia pozwalająca na zminimalizowanie prawdopodobieństwa skutecznego ataku w sieci to zdefiniowanie minimalnych wymogów w zakresie użytkowania systemów IT dla pracowników. Warto przede wszystkim pomyśleć o wprowadzeniu wymogu dwuetapowego uwierzytelniania we wszystkich aplikacjach wymagających logowania. To sprawi, że ewentualna utrata hasła nie da możliwości swobodnego zalogowania się do konta osobie nieuprawnionej. 

Kolejna ważna kwestia to dbanie o częste aktualizacje oprogramowania i infrastruktury IT. Jest to szczególnie ważne w przypadku osób mających uprawnienia administratora lub dostęp do różnego rodzaju danych wrażliwych. Dostawcy oprogramowania dbają bowiem zwykle o bezpieczeństwo systemów i w ramach aktualizacji eliminują podatności oprogramowania wykryte zarówno w ramach testów, jak i ujawnione przez cyberataki.

Na końcu warto też wspomnieć o podstawowej zasadzie higieny IT, a mianowicie usuwaniu z sieci informacji zbędnych. Warto jest mieć świadomość, że każda informacja przetwarzana w sieci może stać się prędzej czy później celem ataku hakerów, dlatego warto dbać o to, by kasować zbędne informacje z nośników sieciowych.