Due diligence – co to takiego?

W języku polskim ten termin oznacza należytą staranność. Jes to nieostre pojęcie, które w Kodeksie Cywilnym zostało zdefiniowane jako obowiązek wypełniania przez dłużnika zobowiązań z ogólnie wymaganą w danych stosunkach starannością.

Z kolei od dłużnika, który prowadzi własną działalność gospodarczą, wymaga się szczególnej staranności, która wynika z zawodowego charakteru jego działań. Słowo dłużnik, może wprowadzić w tym kontekście laika w błąd, ponieważ powszechnie termin ten kojarzy się z osobą, która jest winna pieniądze i uchyla się od zapłaty. Na gruncie przepisów dotyczących należytej staranności, dłużnik oznacza zazwyczaj przedsiębiorcę lub po prostu wykonawcę konkretnego zlecenia lub dzieła, np. ogrodnika czy wykonawcę prac remontowych w naszym mieszkaniu. 

Due diligence w praktyce 

Z pojęciem należytej staranności spotykamy się w przypadku każdej branży. Jeżeli dana osoba lub przedsiębiorca powołują się na posiadanie konkretnych kwalifikacji i w związku z tym podejmują się wykonania określonego zlecenia lub dzieła, mamy prawo jako zamawiający wymagać świadczenia wysokiej jakości. Niestety, pojęcie due diligence nie zostało przez pracodawcę szczegółowo zdefiniowane, dlatego w dużej mierze należy tu bazować na orzecznictwe sądów powszechnych oraz Sądu Najwyższego. Ilu zamawiających, tyle interpretacji tego pojęcia, choć zazwyczaj oczekujemy realizacji usługi na najwyższym poziomie. Dlatego warto przed zleceniem danej pracy, określić jakie są nasze oczekiwania, co do końcowego efektu, a na co kategorycznie nie wyrażamy zgody. Dla celów dowodowych, uwagi te powinny znaleźć odzwierciedlenie w treści umowy z wykonawcą zlecenia lub dzieła. Ułatwimy sobie dzięki temu dochodzenie roszczeń na drodze postępowania sądowego, jeżeli finalnie nie zostaną spełnione nasze oczekiwania. Musimy również liczyć się z tym, że w pewnych branżach obowiązują standardy, wynikające z ustaw szczególnych, a co za tym idzie, jeżeli wymagamy usług na wyższym poziomie, bądźmy gotowi na zapłatę wyższej kwoty, aniżeli stawki rynkowe. Więcej dowiesz się ze strony www.pwc.pl