Dbamy o środowisko – zamawiamy raport ESG

Raporty ESG pomagają firmom zrozumieć, jakie są ich kluczowe obszary wpływu na środowisko i społeczeństwo oraz jakie są zagrożenia i możliwości wynikające z tych obszarów.

Pomagają również firmom identyfikować sposoby na minimalizowanie ich wpływu na środowisko i społeczeństwo oraz na poprawę swojego wizerunku i reputacji w oczach klientów, inwestorów i społeczeństwa.

Jakie obszary badane są w szczególności za pomocą raportu ESG?

Firmy zamawiają raporty ESG jak z tej oferty z różnych powodów, w tym:

  1. Wymagania regulacyjne – niektóre firmy są zobowiązane do publikowania raportów ESG zgodnie z wymaganiami regulacyjnymi w danym kraju lub regionie.
  2. Presja inwestorów – inwestorzy coraz częściej wymagają od firm, aby publikowały raporty ESG, aby ocenić ryzyko związane z inwestycjami.
  3. Wizerunek firmy – publikacja raportu ESG może pomóc firmie w budowaniu pozytywnego wizerunku i reputacji, co może przyciągać klientów i inwestorów.
  4. Zarządzanie ryzykiem – raport ESG może pomóc firmie w zidentyfikowaniu i zarządzaniu ryzykiem związanym z działalnością biznesową.
  5. Konkurencyjność – publikacja raportu ESG może pomóc firmie w porównywaniu swojej wydajności z konkurentami i ocenie swojej konkurencyjności.
  6. Rozwój zrównoważonej strategii biznesowej – raport ESG może pomóc firmie w opracowaniu i wdrożeniu zrównoważonej strategii biznesowej, która uwzględnia wpływ na środowisko i społeczeństwo.