Cło – czy jego opłacenie jest zawsze konieczne?

Cło jest formą podatku pośredniego, która nakładana jest na towary eksportowane za granicę i towary importowane. Cło to również potężne narzędzie, które pozwala rządom na kontrolowanie tego, co granicę przekracza i wpływania na gospodarkę krajową. Co jednak z przedsiębiorcami, którzy towar sprowadzają do kraju tylko po to, by za chwilę go wyeksportować dalej. Czy i oni muszą opłacać cło?

Podatki pośrednie: cło – od jakich produktów się je opłaca?

Cło opłaca się od różnorodnych produktów, aczkolwiek ich lista zawsze zależna jest od przepisów prawa. Bardzo dużo zależy od tego, czy mamy do czynienia z cłem eksportowym, czy importowym. W przypadku kiedy cło nakładane są na towary eksportowane ma ono za zadanie przede wszystkim zabezpieczenie interesów państwa. Bardzo często nakłada się je na wydobywane u nas surowce. Ma to zachęcić krajowych przedsiębiorców do przetwarzania ich na miejscu i ewentualnego eksportu gotowych produktów, co z punktu widzenia gospodarki jest o wiele bardziej zyskowne. Z kolej cła importowe nakłada się przede wszystkim na produkty już przetworzone, co oprócz oczywistych wpływów do budżetu, ma również mieć działanie pobudzające gospodarkę.

Składowanie celne – dobre rozwiązanie dla przedsiębiorców

Ze specyficzną sytuacją mamy do czynienia, kiedy przedsiębiorcy sprowadzają dany towar do kraju nie w celu jego dystrybucji na miejscu, ale sprzedaży w poza obszarem europejskiego obszaru celnego (na przykład kupują w Chinach, a sprzedają w Brazylii, w Polsce wyłącznie przepakowują i metkują). W takich warunkach rozwiązaniem jest tak zwane składowanie celne. Polega to na tym, że towar może być złożony w wyznaczonym miejscu i nie podlega przez ten czas ocleniu, ale właściciel może w nim dokonywać tylko określonych zmian, jak na przykład właśnie przepakowywać, konfekcjonować i metkować. Następnie towar opuszcza granice obszaru celnego, bez konieczności uiszczania dodatkowych opłat i trafia do kraju docelowego. Tego rodzaju składowanie musi jednak być ograniczone w czasie i wiąże się z koniecznością opłacenia odpowiedniego składu.

Więcej o podatkach pośrednich dowiesz się ze strony www.pwc.pl