Polityka Prywatności

 

Serwisy  www.kobietaifirma.pl  i sklep.kobietaifirma.pl są prowadzone przez Change&Win sp. z o.o. z siedzibą w Gołaczowie, 59-225 Chojnów, Gołaczów 30, NIP: 6912476787, Regon 021416980, KRS 0000373131zwaną dalej Change&Win.

Każdego użytkownika serwisu oraz publikacji należących do Change&Win obowiązuje aktualna Polityka Prywatności.

Jakiekolwiek wprowadzane zmiany polityki prywatności nie wpływają na podstawową zasadę: Change&Win nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów / użytkowników swoich serwisów. Change&Win nigdy nie wysyła spamu.

Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisów, nie prenumerować biuletynów należących do Change&Win oraz nie nabywać produktów i usług oferowanych przez Change&Win.

Zgadzając się z Polityką Prywatności oświadczasz, że:

  1. wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, podanych dobrowolnie, dla celów marketingowych przez Change&Win, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101, poz.926) w celach marketingowych. Zgoda obejmuje również przetwarzanie danych w przyszłości, pod warunkiem braku zmiany celu przetwarzania.
  2. wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej od Change&Win, na podane przez Ciebie dane teleadresowe.
  3. zostałeś/aś poinformowany/a o tym, że:
    • administratorem Twoich danych osobowych jest Change&Win ;
    • masz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania i usuwania;
    • podanie danych osobowych jest dobrowolne, a jednocześnie niezbędne do korzystania z serwisu.

 

Dane Osobowe

W czasie korzystania z serwisów należących do Change&Win możesz zostać poproszona/y o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszona/y, to w większości przypadków: imię, nazwisko, adres e-mail oraz, w przypadku, gdy chcesz otrzymać fakturę – także nazwa firmy, numer NIP oraz adres firmy. Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje tę czynność, w trakcie której wymagane było podanie danych. Dane transakcyjne, w tym dane osobowe, mogą zostać przekazane na rzecz DialCom24 Sp. z o.o., 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15, NIP 781-173-38-52, REGON 634509164, KRS 0000306513 (Przelewy24.pl) w zakresie niezbędnym do obsługi płatności za zamówienie.

 

Subskrypcja bezpłatnego Newslettera

Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych newsletterów należących do Change&Win wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego adresu e-mail oraz w niektórych przypadkach swojego imienia. Pola te są obowiązkowe. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu Czytelnikowi newsletter. Imię pozwala Change&Win zwracać się do Czytelników po imieniu.

Niezapowiedziane Wiadomości

Change&Win zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości Change&Win rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, biuletynów, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.)

Cookies (Ciasteczka)

Niektóre obszary serwisów należących do Change&Win mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.

Zmiany Polityki Prywatności

Change&Win zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.

Zmiany Polityki Prywatności będą komunikowane Użytkownikom na stronie Serwisu oraz podczas logowania Użytkownika do Serwisu.

Wszelkie zmiany do Polityki Prywatności stają się skuteczne w chwili ich zamieszczenia na stronie internetowej Serwisu, o ile nie zastrzeżono inaczej.

Po ukazaniu się na stronie głównej Serwisu lub w innych miejscach do tego przeznaczonych w Serwisie informacji o zmianach w Polityce Prywatności, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż aktywacja w Serwisie po takim ogłoszeniu stanowi bezwarunkową akceptację nowej treści Polityki Prywatności przez Użytkownika.