W czasach, kiedy świat stoi prze nami otworem, coraz częściej decydujemy się na zamieszkanie za granicami naszego kraju. Dzieje się tak z różnych powodów: jedne z nas wyjeżdżają za pracą, inne z powodu miłości, a jeszcze inne z tysiąca innych powodów… Cześć z nas decyduje się na otworzenie biznesu za granicą, ale chcą świadczyć różnorodne usługi, zwykle związane z e-biznesem, dla osób mieszkających w Polsce. I tu rodzi się wiele różnorodnych zapytań natury formalno – prawnej. Postaram się dzisiaj nieco rozjaśnić Twoje wątpliwości.

KILKA PORAD DLA KOBIET MIESZKAJĄCYCH ZA GRANICĄ I PROWADZĄCYCH BIZNES ON-LINE W POLSCE

Prowadząc biznes on-line stajemy się najczęściej dostawcą usług elektronicznych. Taką usługą są np. sprzedaż e-booków, udostępnianie treści elektronicznych, prowadzenie kursów i szkoleń z wykorzystaniem mediów elektronicznych za wyjątkiem kursów prowadzonych na żywo przez nauczyciela i wiele innych.

Dlaczego Ci o tym wspominam?

PODATEK VAT

Zgodnie z art. 28k. ustawy VAT, miejscem świadczenia usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych i usług elektronicznych na rzecz podmiotów niebędących podatnikami jest miejsce, w którym podmioty te posiadają siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu.

Tak na ludzki język, oznacza to, że tego typu usługa powinna być opodatkowana w tym kraju gdzie mieszka nabywca Twoich usług. Więc jeśli prowadzisz biznes w Polsce, to jeżeli chodzi o VAT, będziesz podlegała przepisom polskim. Tak samo jeśli sprzedajesz do Niemiec to niemieckim itd. Nie ważne, że firmę masz we Francji czy w Niemczech. Sprzedaż w Polsce = przepisy polskie.

Na szczęście w Polsce są dosyć wysokie limity zmuszające Cię do bycia Vatowcem (150.000 zł), ale w Niemczech to już tylko 17.500 euro.

Przekroczenie limitów sprzedaży, w danym kraju sprawia, że może wystąpić sytuacja, w której w swoim kraju nie będziesz Vatowcem, a w innym, w którym przekroczyłaś limit już będziesz.

PODATEK U ŹRÓDŁA

Podatek u źródła(ang. witchholding tax – WHT) – zryczałtowany podatek od uzyskiwanych przez nierezydentów dochodów na terytorium Polski. Podatek ten oznacza, że przy wypłacie określonych należności:

 • osobie fizycznej zamieszkałej za granicą albo
 • osobie prawnej czy innemu podatnikowi posiadającemu siedzibę za granicą,

polski podatnik może mieć obowiązek poboru zryczałtowanego podatku dochodowego.

Podatek u źródła (ang. withholding tax) dotyczy tylko wybranych transakcji określonych w przepisach. Należą do nich m.in.:

 • przychody z praw autorskich lub pokrewnych (np. sprzedaż licencji, artykułu, filmu wideo, grafiki),
 • należności wynikające z użytkowania lub prawa do użytkowania urządzenia przemysłowego, handlowego lub naukowego,
 • należności wynikające z przekazania know-how, czyli wiedzy związanej z doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej,
 • świadczenie usług doradczych, księgowych, badania rynku, prawnych, reklamowych, związanych z zarządzaniem i kontrolą, przetwarzaniem danych, HR.

Podatek u źródła(ang. witchholding tax – WHT) – zryczałtowany podatek od uzyskiwanych przez nierezydentów dochodów na terytorium Polski. Podatek ten oznacza, że przy wypłacie określonych należności:

 • osobie fizycznej zamieszkałej za granicą albo
 • osobie prawnej czy innemu podatnikowi posiadającemu siedzibę za granicą,

polski podatnik może mieć obowiązek poboru zryczałtowanego podatku dochodowego.

Podatek u źródła (ang. withholding tax) dotyczy tylko wybranych transakcji określonych w przepisach. Należą do nich m.in.:

 • przychody z praw autorskich lub pokrewnych (np. sprzedaż licencji, artykułu, filmu wideo, grafiki),
 • należności wynikające z użytkowania lub prawa do użytkowania urządzenia przemysłowego, handlowego lub naukowego,
 • należności wynikające z przekazania know-how, czyli wiedzy związanej z doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej,
 • świadczenie usług doradczych, księgowych, badania rynku, prawnych, reklamowych, związanych z zarządzaniem i kontrolą, przetwarzaniem danych, HR.

TWOI KLIENCI

Gdy sprzedajesz swoje usługi klientom nie posiadającym firmy to nie jest dla nich obojętne czy jesteś Vatowcem czy nie. Ponieważ gdy doliczysz do swojej usługi VAT, stanie się ona o 23% droższa niż ta sama usługa oferowana przez nievatowca. Podobnie jest gdy sprzedajesz do firmy polskiej, która jest nievatowcem. Dobrze jest więc zadbać by nie przekroczyć limitu 150.000 zł przy sprzedaży na rynek polski. Chętnie Ci podpowiem jak tego uniknąć.

Jeżeli jednak sprzedajesz swoje usługi głownie do firm, które są vatowcami, to twój naliczony VAT będzie dla nich obojętny. Musisz się więc zastanowić, kto jest Twoim głównym klientem i tak ustawić swój biznes by dla tej grupy Twoja oferta była bardziej atrakcyjna.

Równie ważne jest w przypadku sprzedaży do klienta biznesowego, tak opisywać swoje usługi by nie podpaść pod świadczenie usług doradczych, a często spotyka się w ofertach doradzę Ci jak zrobić stronę w 3 dni, doradzę Ci jak namalować obraz itp. Nasz fiskus jest wyczulony na słowa doradca, doradzę, gdyż mu to z daleka pachnie większymi wpływami podatkowymi z tytułu VAT i podatku u źródła. Warto więc ważyć słowa w ofertach.

PODSUMOWANIE

Sprzedając usługi poprzez firmę zarejestrowaną za granicą, w Polsce należy zwrócić szczególną uwagę na wielkość tej sprzedaży, gdyż przekroczenie obowiązujących limitów może sprawić, że staniesz się płatnikiem VAT i będziesz musiała zarejestrować się do VAT w Polsce i doliczać VAT do swoich usług.

Kolejną ważną rzeczą jest sposób w jaki opisujesz swoje usługi. Wiele osób oferuje on-line usługi będące usługami doradczymi lub reklamowymi. Jest cienka granica pomiędzy usługą szkoleniową, a doradczą i nie jest wskazane by ją przekraczać w stronę tej drugiej, gdyż zmusi to Twojego klienta do zapłaty podatku u źródła, a Ciebie z automatu zrobi Vatowca w Polsce.

Jest oczywiście wiele innych aspektów prowadzenia biznesu on-line w Polsce, na które należy zwrócić szczególną uwagę. Część z nich dotyczy Twoich klientów w Polsce, więc Twoje decyzje biznesowe mają też wpływ na obowiązki i podatki przez nich płacone. Warto zatem skonsultować się przez wystartowaniem ze sprzedażą usług w Polsce, gdyż pomoże Ci uniknąć to wielu nieprzyjemnych kwestii, które, niestety, nie pozostają bez wpływu na Twojego Klienta.

Powodzenia,

Marek


inspirujace-kobiety-biznesu-7